Furman

Furman

FURMAN – historie společnosti a používané technologie


Legendární výrobce studiové techniky již od roku 1974.Jim Furman, zakladatel značky z amerického Rhode Islandu, byl vždy velmi blízko světu živé hudby, jejího záznamu a reprodukce. Jako hlavní inženýr, přesněji jako inženýr „Head of House“, spolupracoval s takovými velikány, jako jsou kapely Grateful Dead, nebo Steve Miller Band. Mít na starost dokonalou hudební performanci takových těles, to samozřejmě předpokládá hlubokou znalost pravidel akustiky, elektroniky, ale také jistý obchodní talent a vyjednávací schopnosti. Již od samého začátku se Furman soustředí na tři oblasti výrobků pro hudební produkci. Jsou jimi signálové audio a video procesory, napájecí komponenty a komponenty distribuující a ošetřující elektrickou energii.

 

Především výrobky zajišťující bezproblémové napájení jsou těmi, které firmě přináší doslova nesmrtelnou slávu. Nezřídka můžete od profesionálních zvukařů a inženýrů slyšet větu… “Kdo nemá Furmana v racku, jako by nebyl“….

Snaha o zprostředkování spolehlivé funkcionality značky Furman v domácím prostředí byla završena v roce 2001, kdy se společnost rozšiřuje o specializovanou divizi CE. Ta začíná nabízet kvalitu požadovanou v profesionální sféře také domácnostem, které se stále více potýkají s neblahými důsledky kompromisního napájení. Ve výrobcích se snoubí požadovaná vysoká provozní spolehlivost, bytelnost a pragmatičnost návrhu, s jistým stupněm potřebné designové elegance, přeci jenom, obývací pokoj není sportovní hala…. Ovšem, nečekejme kudrlinky a nadzemsky atraktivní popis technologií. Značka Furman je o poctivé práci, přísně logické konstrukci a o důsledném využívání více jak 40. let zkušeností z života s hudbou. Technologie Furman Sound znamenají dokonalou ochranu vašich přístrojů a jejich spolehlivé napájení.
FURMAN – Purify your Power

Originální technologie FURMAN:

pf Power Factor technology

Jejím úkolem je zamezit efektu proudové komprese v případě, že zesilovač vyžaduje ze sítě větší skokový odběr. Zejména v době záznamů s vysokou dynamikou a rozlišením (SACD, FLAC, Hi-Res audio), je schopnost reagovat na měnící se proudové požadavky velmi žádoucí., především pro využití dynamického potenciálu záznamu. Pokud je schopnost vykrytí požadavku nedostatečná, přístroj si energii sám zajistí ze síťového rozvodu, ale za cenu ztráty rozlišení a stability, protože jeho transformátor nebude zajišťovat pouze vykrytí proudového nárůstu, ale zároveň bude nucen stabilizovat své provozní parametry. Nechceme-li jakkoli omezit dynamickou složku reprodukce (například rif basové kytary, úder činelu, nadechnutí zpěvačky…), je vhodné používat přístroje Furman s technologií PF, protože tato konstrukce nabízí impulzní rezervy 55, respektive 80 ampér, pro případ, že je potřeba skutečně rychle zabrat. Hi-Fi je především o detailech a Power Factor je jedním z nejcennějších.

spr Stable Power Regulation

Mírný pokles napájecího napětí degraduje výsledný zvukový přednes audio zařízení. Silové obvody zesilovačů tento úbytek dorovnávají vlastními silami, což není jejich primárním úkolem. U přepětí, tedy u opačného stavu, dochází k nadměrnému opotřebení a přehřívání součástek, což se negativně podepisuje na jejich dlouhodobé provozní spolehlivosti (zkrácení životnosti lampy projektoru, přehřívání citlivých mikroobvodů elektroniky apod.) Technologie Furman SPR udržuje rozptyl napájecího napětí 230 V v rozmezí +/- 5V a tím poskytuje přístrojům optimální pracovní pole. Obvod jako takový prakticky negeneruje žádné teplo a je mu cizí i typický elektromechanický brum, dobře zaznamenatelný u kompromisních AC filtrů. Přidaný obvod ZERO Crossing Solid State Technology pak zcela zabraňuje průniku impulzů stejnosměrného proudu na výstup filtru, což je ceněná vlastnost zejména díky neustále se zvyšujícímu počtu takovýchto zdrojů rušení v domácnosti (napájecí adaptéry k notebooku, dobíječky na telefon, tablet). Jedná se o klíčovou věc, parazitní rušení vadí zejména audio technice, kde dochází k modulaci spínacího kmitočtu na efektivní signál a tedy ke zřetelnému ovlivnění výsledného zvukového obrazu.

smp Series Multi-Stage Protection (SMP)

Originální technologie Furman nabízející nejvyspělejší ochranu proti dlouhodobým i špičkovým rázům napětí a proudu. Použité součástky absorbují, zachycují a odstraňují jakékoliv nečekané rázové vlny a impulzy a tím zcela chrání připojené přístroje před poškozením. Vnitřní obvody jsou dokonce schopny absorbovat krátkodobé pulzy v hodnotách až 6000 Voltů / 3000 Ampér (typicky blesk), přičemž unikátní kombinace součástek (Zenerova dioda, Transil, Tlumivka, Varistor) zaručí bezpečnou ochranu jakémukoli připojenému zařízení.

lift Linear Filtering Technology (LiFT)

Tradiční síťové filtry bývají navrhovány v laboratorních podmínkách, které neodpovídají reálnému provozu. Setkáváme se s tím, že nedokáží v potřebném rozsahu účinně reagovat na vzniklou situaci a tím znehodnocují výkon připojeného audio / video řetězce. Spolu s jejich nižší, nebo omezenou účinností, jde samozřejmě ruku v ruce celkově problematický přínos. Silné rušení je dnes přítomno ve velké míře prakticky v každé domácnosti. Množství spínaných zdrojů, silných elektrospotřebičů, tv přijímačů, routerů, se neustále zvyšuje, přidejme k tomu samotné znečištění energie na cestě z elektrárny do domácnosti. Podstupovat riziko nedostatečné filtrace je zbytečné, pokud existují výrobky, které tuto fázi zvládají komplexně. Lineární filtrační technologie LiFT řeší problematiku nežádoucího šumu v největším možném frekvenčním rozsahu a zajišťuje optimální výkon nejen v audio, ale i video pásmu. Výsledkem je slyšitelně vyšší dynamika zvuku, jeho vyšší čistota a detail, u zobrazovačů pak vnímáme přesnější barevné podání a jeho hloubku.

evs Extreme Voltage Shutdown

Přepětí představuje jedno z nejčastějších rizik poškození domácího audio / video řetězce. Úkolem obvodů EVS je neustálý monitoring stavu vstupního napětí. V případě, že se na vstupu objeví nadlimitní hodnota, technologie zajistí v dostatečném předstihu sepnutí ochranných obvodů. Rázová vlna se v žádném případě nedostane do připojených komponentů. Pokud logika obvodu detekuje navýšení vstupního napětí o 15%, relé se odpojí, pokud se vstupní napětí dostane do nastaveného rozsahu, relé obvod sepne a provoz pokračuje.

dspb Discrete Symmetrically Balanced Power

Zatímco rušivé elektromagnetické, nebo rádiové frekvence, lze účinně odstranit pomocí filtru s dolní propustí (technologie Furman LiFT), zajištění brilantního obrazu, bez rušivých, neustále se objevujících interferencí z připojeného příspěvkového zařízení, spolu s omezením vzniku zemních smyček mezi jednotlivými přístroji, vyžaduje sofistikovanější řešení. Nabízí se pomocí oddělovacího transformátoru. DSBP technologie využívá izolačního transformátoru s převodním poměrem 1:1, který, v první řadě, dělá z nesymetrického signálu (zásuvka ve zdi), signál symetrický a ten, právě díky své symetrii, umožňuje parazitní rušení eliminovat, přesněji odečíst. Jednotlivé zásuvkové banky jsou navíc mezi sebou odděleny navzájem, čímž je zabráněno vzniku zemních smyček mezi jednotlivými připojenými přístroji.

Produkty od Furman

Furman-Logo1

Back to Top

TOPlist